معرفی کتاب جن اعداد

داستان کتاب، درباره یک پسربچه به نام رابرت است که از مطالب ریاضی متنفر است و از هر چه عدد و رقم است، بدش می‌آید.

ادامه