ادبیات ابزار خوبی برای نقد اجتماعی در کوتاه‌مدت نیست

علیرضا محمودی‌ ایرانمهر می‌گوید: برخلاف برخی دوستان که گمان می‌کنند محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی مانع نقد کردن جامعه توسط ادبیات است، من گمان می‌کنم بیشتر خود ماهیت ادبیات است که مانع می‌شود؛ چون ادبیات ابزار خوبی برای نقد اجتماعی در کوتاه‌مدت نیست.

ادامه

اعلام برنامه‌های نخستین مهرواره شعر «آفرینش»

سودابه امینی با اعلام برنامه‌های نخستین مهرواره شعر «آفرینش» می‌گوید: بعد سال‌ها این اولین همایشی است که کانون پرورش فکری به این شکل برگزار می‌کند، ۲۰ سال است که این‌گونه همایش‌ها در کانون برگزار نشده و این اتفاق مبارکی است.

ادامه