خوانشی تازه از اندیشه اسپینوزا

«مواجهه ماکیاولی و اسپینوزا؛ تعارض، قدرت و انبوه خلق» نوشته فیلیپو دل لوکزه و «اسپینوزا و ما» اثر آنتونیو نگری، آثار تازه پیشخان کتاب با موضوع فلسفه هستند که خوانشی تازه از اندیشه اسپینوزا ارائه می‌دهند.

ادامه