نخستین مصاحبه رابرت گالبرایت

«سفید مرگبار» چهارمین کتاب از کتاب‌های مردم پسند به قلم رابرت گالبرایت است که با تمرکز بر بازرسی به نام کورموران استرایک خلق شده‌اند. این کتاب ۱۸ سپتامبر (حدود یک هفته پیش) به بازار آمد.

ادامه

معرفی کتاب رهبری

الکس فرگوسن در سال ۲۰۱۳ کتاب زندگی نامه خود را منتشر کرد اما کتاب رهبری را در سال ۲۰۱۵ نوشته شد.

ادامه