آثار کهن برای کودکان و جوانان تک‌روایتی نیستند

محمدرضا یوسفی در بررسی بازنویسی آثار کهن برای کودکان و نوجوانان می‌گوید: آن‌چه ضروری‌ است و باید اتفاق بیفتد، انتقال واقعی متون است. نویسندگان ما در بازنویسی آثار، همه را با یک زبان روایت می‌کنند، در حالی که هر کدام روایت خاص خود را دارند.

ادامه

ضرورت بازبینی طرح تابستانه کتاب / طرح تخفیف کتاب اعتیاد آور است

مدیر انتشارات «دف» در عین موثر بودن طرح تابستانه کتاب در بالارفتن کتابخوانی، گفت: از معایب این طرح آن است که باعث اعتیاد مردم به حمایت مالی برای خرید کتاب می شود و در طول سال آمار فروش کتابفروشی ها پایین می آید.

ادامه