کتاب بازی و باغ سیب (این همه هدیه از خداست)

در ۲۲ام فروردین ۱۳۹۸

کتاب بازی و باغ سیب، اثر مجید محبوبی از انتشارات جمال به چاپ رسیده است.

این اثر جلد اول از مجموعه ی این همه هدیه از خداست می باشد و در آن سعی شده است تا در قالب داستانی کوتاه توجه کودک را به طبیعت، درختان و گیاهان جلب کند و به او بیاموزد طبیعت نیز به مراقبت احتیاج دارد. علی به همراه پدر، مادر و خواهر کوچکترش به روستایی که پدر بزرگش در آن جا ساکن است رفته اند. پدر بزرگ باغ بزرگی دارد و در آن مشغول به کار می باشد. پس از رسیدن خانواده به روستا علی وارد باغ می شود و دوست دارد در آن جا بازی کند اما زیر همه ی درختان پر از آب است و او متوجه می شود که پدر بزرگ مشغول آبیاری است و او نمی تواند در حال حاضر در آن جا بازی کند. پدر بزرگ برای علی توضیح می دهد که درختان نیز تشنه می شوند و به مراقبت نیاز دارند. علی با خود تصور می کند که اگر او یک درخت بود و تشنه می شد چه اتفاقی برای او رخ می داد و … . تصویرگری کتاب را حمید رضا بیدقی به انجام رسانده و این اثر برای گروه سنی ب مناسب می باشد. این همه هدیه از خداست مجموعه ای است که در هر یک از جلدهای آن که اندازه ای کوچک و صفحات کمی دارند، کودکان در قالب یک داستان کودکانه و ساده با یکی از نعمت های خدا آشنا می شوند. آشنایی با نعمت های خداوند یکی از راه های شناخت اوست و نویسنده مجموعه قصد داشته تا از این طریق کودکان را به شکلی غیر مستقیم با خداوند آشنا کند. کتاب بازی و باغ سیب ، اثر مجید محبوبی از انتشارات جمال به چاپ رسیده است.

 

.

 

برشی از متن:

بابابزرگ علی، در روستایی سرسبز و قشنگ زندگی می کند. او یک باغ سیب دارد. علی دلش برای بابابزرگ و ده قشنگشان تنگ شده بود.

صبح جمعه علی همراه پدر و مادرش به ده رفتند. علی دوان دوان به باغ بابابزرگ رفت. زیر همه ی درخت ها پر از آب بود. علی به اطراف نگاه کرد. ولی بابابزرگ را ندید. کنار درختی ایستاد و با صدای بلند گفت: بابابزرگ، بابابزرگ! کجایی؟

صبح جمعه علی همراه پدر و مادرش به ده رفتند. علی دوان دوان به باغ بابابزرگ رفت. زیر همه ی درخت ها پر از آب بود. علی به اطراف نگاه کرد. ولی بابابزرگ را ندید. کنار درختی ایستاد و با صدای بلند گفت: بابابزرگ، بابابزرگ! کجایی؟

بابابزرگ ته باغ مشغول آبیاری بود، صدای علی را شنید. پیش او آمد و با خوشحالی علی را بوسید.

علی پرسید: «بابابزرگ! چرا این جا پر از آب است؟ دوست دارم زیر درخت ها بازی کنم. تاب بازی، توپ بازی، قایم باشک.» …

کتاب بازی و باغ سیب، اثر مجید محبوبی از انتشارات جمال به چاپ رسیده است.