انتشار کتاب‌های «رسم آدمیت» و «آنسوتر»

در ۲۰ام اسفند ۱۳۹۷ کتاب‌های «رسم آدمیت» و «آنسوتر» نوشته ابراهیم والی‌دراچیان منتشر شد.

به گزارش کتابونه ؛ کتاب‌ «رسم آدمیت» با عنوان فرعی «برای لشگرکشی علیه خویشتن» نوشته ابراهیم والی‌دراچیان در ۴۰۸ صفحه با قیمت ۴۳ هزار تومان توسط نشر جاجرمی منتشر شده است.

بخشی از متن کتاب که در پشت‌ جلد آمده است:

کتابی که نیاموزد مرا شکل دیگری اندیشیدن مستحق آتش است.

ذهنی که آبستن ترس باشد زایمانی جز شکست ندارد.

گاهی «عشق» پوست میشی است که «هوس» بر تن می‌کند.

شرم بر آدمیان باد اگر عاقبت شیطان ثابت کند انسان لایق سجده نبود.

سخت می‌توان یک احمق را محکوم کرد خصوصا اگر آن احمق خود ما باشیم.

انسانیت زیباترین زبان عالم است که هرکس می‌تواند به لهجه خود با آن سخن بگوید.

 

همچنین کتاب «آنسوتر» با عنوان فرعی «برای رسیدن به فراسوی اندیشه‌ها» از همین نویسنده در ۳۹۰ صفحه با قیمت ۴۳ هزار تومان در نشر یادشده منتشر شده است.

بخشی از متن کتاب که در پشت جلد آمده است: کتابی که عقل‌افزا نباشد حتی نویسنده‌اش را به تباهی می‌کشاند.

چه کسی مستحق نفرین است؟ آن‌که پیوسته مرا در «هراس» از خود نگاه می‌دارد.

والاترین احساس کدام است؟ عشق، چرا که زیباترین مخلوق خداوند است.

عذاب وجدان، رزمگاهی بس دشوار فراروی آدمی که هر چه بیشتر بدان یورش می‌آورد «قوی‌تر» می‌گردد.

نگاهی توجه‌طلبانه / آن‌که می‌پندارد از همه متفاوت‌تر است از هر کس دیگری شبیه‌تر به همه است.