معرفی نامزدهای “علوم اجتماعی” جایزه کتاب سال

در ۳ام بهمن ۱۳۹۷ آثار راه یافته به مرحله نیمه‌پایانی جایزه کتاب سال در حوزه «علوم اجتماعی» معرفی شدند.

به گزارش کتابونه ؛ دبیرخانه جایزه کتاب سال، آثار راه یافته به مرحله نیمه پایانی سی‌وششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه «علوم اجتماعی» را معرفی کرد.

به این ترتیب ۷ کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ ذوران جاهلی در تمدن اسلامی، تالیف ادوارد وستر مارک، ترجمه علی بلوکباشی، تهران: فرهنگ جاوید»، «فروپاشی، تالیف جرد دایموند، ترجمه فریدون مجلسی، تهران: فرهنگ نشر نو»، «پارادایم جدید، تالیف آلن تورن، ترجمه سلمان صادقی زاده، تهران: نشر علمی فرهنگی»، «منش ملی منظری روانی – اجتماعی، تالیف الکس اینکلس، ترجمه علی پاپلی یزدی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات»، «جامعه و تغییرات آب و هوا، تالیف صادق صالحی- زهرا پازوکی نژاد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات»، «بحران در جامعه شناسی نیاز به داروین، تالیف جوزف لوپریاتو- تیموتی کریپن، ترجمه حسین حسنی، تهران: ترجمان علوم انسانی» و «در تنگنای بیم و امید پژوهشی درباره زندگی مهاجران مسلمان در کانادا، تالیف عبدالمحمد کاظمی پور، ترجمه بهرنگ صدیقی، تهران: نی» به عنوان نامزدهای سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند.

مراسم اختتامیه این جشنواره طی روزهای بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/