انتشار کتاب “شیعه کسروان و حملات مملوکیان” در بیروت

در ۳۰ام دی ۱۳۹۷ انتشارات دارالولاء کتاب «شیعه کسروان و حملات مملوکیان» نوشته «اسامه قبلان» را در ۱۹۳ صفحه در بیروت منتشر کرد.

به گزارش کتابونه ؛ این کتاب که به مطالعه و بررسی نامه‌های ابن تیمیه اختصاص دارد در سه فصل به شرح ذیل تنظیم شده است: فصل اول با عنوان ابن تیمیه و ممالیک در دو بخش تنظیم شده که در بخش نخست آن اشاره‌ای به ابن تیمیه و زندگی شخصی و دیدگاه‌های او نسبت به مذاهب دیگر در اسلام شده است و در بخش دوم این فصل به ریشه ممالیک و تاریخچه مختصر شکل گیری دیدگاه‌های عقیدتی آنان اشاره شده است.

فصل دوم با عنوان ابن تیمیه و کسروان نیز به دو بخش تقسیم شده است که در بخش نخست آن به کوه کسروان و ساکنانش اشاره می‌کند و دیدگاه‌های عقیدتی آنان و جنگ‌ها و تجاوزهای آنان به دیگران را معرفی می‌کند. در بخش دوم اشاره‌ای به اعتقادات اهالی کسروان و نگرش آنان به ابن تیمیه و تاتارها نموده و وضعیت اجتماعی آنها را شرح می‌دهد.

فصل سوم با عنوان اعتقادات کسروانی‌ها و مقایسه آنان با دیگر فرقه‌ها، به معرفی دیدگاه‌های عقیدتی و فقهی آنها اختصاص یافته و برخی از علمای برجسته کسروان را معرفی  می‌کند. در بخش پایانی فصل سوم نیز موضع کسروانی‌ها را در قبال برخی دیگر از فرقه‌های اسلامی مانند خوارج، بنی النضیر و …شرح می‌دهد. در پایان کتاب نیز تصویری از نمونه‌ای نامه‌های ابن تیمیه به خط خودش را  منتشر کرده است.

منبع: مهر

انتهای پیام/