چندمعنایی بودن کلام؛ مشخصه اصلی سبک حافظ

در ۳۰ام دی ۱۳۹۷ یک پژوهشگر گفت: یکی از مشخصه‌های اصلی سبک حافظ، چندمعنایی بودن کلام اوست.

به گزارش کتابونه؛ قاسم صحرایی، پژوهشگر   اظهار کرد: حافظ به روش‌های مختلف کوشیده است که به این مهم دست یابد.

او در ادامه اضافه کرد: ظاهراً یکی از کارکردهای چندمعنایی بودن کلام حافظ، پرهیز از تکرار واژگان است که روزگاری از عیوب فصاحت محسوب می‌شد، اما حافظ در اکثر موارد به این اکتفا نکرده است.

این دکترای زبان و ادبیات فارسی خاطرنشان کرد: حافظ با دانش زبانی و بلاغی خود کلماتی را جانشین یکدیگر می‌کند که علاوه بر وظیفه جانشینی، متضمن هنرهای بلاغی هستند.

صحرایی همچنین گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ، ایهام‌سازی است. حافظ با انتخاب دقیق بدل، علاوه بر مصون ماندن از بلیه تکرار، در بسیاری از موارد به هنر زیبای ایهام نیز دست یافته است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام