مقبولیت نقد فرمالیستی در بین سایر گونه‌های نقد ادبی

در ۱۰ام دی ۱۳۹۷ یک مدرس دانشگاه گفت: نقد فرمالیستی در بین سایر گونه‌های نقد ادبی همچنان از مقبولیت و مطلوبیت برخوردار است.

به گزارش کتابونه؛ مسعود سپه‌وندی داظهار کرد: نظریه‌پردازان نقد فرمالیستی برای مسائل هنری و زیبایی‌شناختی یک اثر اهمیت فراوان قائل‌ اند و با مطرح کردن ویژگی‌های ذاتی ادبیات در پی تعریف مشخصی از آن هستند و در نقدهای خود از آثار ادبی عموماً به تجزیه و تحلیل‌های عالمانه می‌رسند.

او اضافه کرد: حوزه نقد فرمالیستی بیشتر به بررسی آثار منسجم و خلاق ادبی و نمونه‌های کوتاه غنایی در شعر و داستان می‌پردازد.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لرستان خاطرنشان کرد: غزلیات حافظ در پهنه ادب فارسی یکی از مناسب‌ترین میدان‌های جولان توسن تیزپای این نوع از نقد به حساب می‌آید.

سپه‌وندی یادآور شد: در این غزلیات با به‌کارگیری معیارها و مقیاس‌های این شیوه می‌توان به هزار نکته هنرورزانه باریک‌تر از موی دیوان خواجه دسترسی پیدا کرد.

او گفت: غزل «زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی…» خود گویای قابلیت‌های ذاتی شعرهای حافظ برای نقدهای فرمالیستی است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام