کتاب روزنامه‌نگاری در جهان معاصر منتشر شد

در ۲۷ام آبان ۱۳۹۷ کتاب روزنامه‌نگاری در جهان معاصر تالیف عباس اسدی است. این کتاب که «آثار فکر» انتشار آن را برعهده داشته، با همکاری پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده است.

به گزارش کتابونه؛ کتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر تالیف عباس اسدی است. این کتاب که آثار فکر انتشار آن را برعهده داشته، با همکاری پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده است.

کرامت انسانی در حقوق رسانه، شناسنامه خبرگزاری‌های جهان، حقوق مخاطبان مطبوعات، تاریخ سیاسی مطبوعات مصر و از حق مداری تا حکومت قانون از دیگر آثار تالیفی عباس اسدی است.

همچنین کتاب‌های آینده روابط عمومی، روابط عمومی تخصصی و روابط عمومی بین المللی کتاب‌های ترجمه شده وی هستند.

کتاب «روزنامه نگاری در جهان معاصر» مجموعه‌ای از ۱۳ مقاله با مضامین جدید در حوزه روزنامه‌نگاری معصر جهان است. چیزی که این مقالات را انسجام و وحدت می‌بخشد، علاوه بر موضوع آنها، یعنی روزنامه‌نگاری، رویکرد حاکم بر آنهاست که یک رویکرد بین‌المللی است. یکی از بنیادی‌ترین مقالات کتاب حاضر، به تشریح قبض و بسط گفتمان‌های سیال از طریق روزنامه نگاری به خصوص روزنامه‌نگاری بین‌المللی می‌پردازد. این مقاله که در قالب کرسی‌های نظریه‌پردازی ارائه گردیده، مدعی است که هر گفتمانی حاصل رابطه رویداد‌ها و تفسیرهاست. بدین معنی که هر گفتمانی هویت خود را در بستر تفسیر‌ها کسب می‌کند.

از آنجا که مقاله‌های مذکور در سال‌های اخیر مورد توجه دانشجویان دوره‌های تکمیلی بوده و امکان دسترسی به آن‌ها به آسانی میسر نبوده و گاه نیز غیر ممکن می‌بود، لذا به درخواست بسیاری از دانشجویان و پژوهندگان رشته روزنامه‌نگاری و علوم ارتباطات در یک مجموعه مستقل انتشار یافته است.

بخش اول حاوی یک فصل بنیادی و نظری است که به ارائه دیدگاه جدید در زمینه روزنامه‌نگاری به خصوص در روزنامه‌نگاری بین‌المللی می‌پردازد. این بخش که با عنوان “روزنامه‌نگاری و قبض و بسط گفتمان‌ها» ست در دو فصل نقش روزنامه‌نگاری در زایش و تکامل گفتمان‌ها و خویشاوندی روزنامه‌نگار و سیاست تدوین شده است.

بخش دوم با عنوان وضعیت روزنامه‌نگاری در جهان و ایران در سه فصل به «جایگاه روزنامه‌نگاران بین‌المللی در روابط بین‌المللی»، «جایگاه حقوقی روزنامه‌نگاران آزاد در ایران و فرانسه» و «بررسی تحلیلی رسانه‌های فرانسه» پرداخته است.

بخش سوم هم حاوی دو مقاله است، مقااله نخست به «بررسی پوشش خبری جنبش وال‌استریت در رسانه‌های خبری» پرداخته است، مقاله دوم این بخش درباره «نقش رسانه‌های آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری» است.

بخش چهارم نیز دربرگیرنده دو مقاله است. مقاله نخست به «چالش‌های روزنامه‌نگاری در کشور‌های در حال توسعه» می‌پردازد و نویسنده در این مقاله در صدد بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت و دغدغه‌هایی است که روزنامه نگاران در کشور‌های در حال توسعه با آن دست به گریبانند.

در مقاله دوم در بخش چهارم نگارنده در صدد یافتن پاسخ این پرسش است که خبرگزاری اینترپرس سرویس به عنوان یک خبرگزاری برای کشور‌های جهان سوم، چگونه توانسته سلطه خبری خبرگزاری‌های غربی را تعدیل کند و به صورت یک رقیب جدی در برابر آن‌ها ظاهر شود؟

برای بخش پنجم دو مقاله در نظر گرفته شده است که نخستین مقاله آن به «نظام حقوقی خبرگزاری‌ها و شبه خبرگزاری‌ها در ایران» می‌پردازد. در مقاله دوم این بخش با عنوان «وضعیت روزنامه‌نگاری دانشجویی در ایران و جهان» یک مقایسه تحلیلی صورت گرفته و ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت روزنامه‌نگاری دانشجویی در ایران، راهکار‌های مناسب برای ارتقای این نوع روزنامه‌نگاری ارائه شده است.

در بخش ششم نیز دو مقاله با رویکرد نظری و تجربی ارائه شده‌اند. در مقاله نخست «نقش روزنامه‌نگاری تحقیقی در گسترش رفاه اجتماعی» و در مقاله دوم «پرتره؛ ژانر جدید روزنامه‌نگاری» مورد توجه قرار گرفته است.

وی فعالیت‌های اجرایی، چون رئیس مرکز پژوهش‌های ارتباطات، عضو شورای پژوهشی، عضو قطب علمی ارتباطات اجتماعی در رسانه ها، عضو کمیته مصاحبه پذیرفته شده گان دکتری سال، عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه، نماینده تام الاختیار دانشگاه در خبرگزاری ایرنا و مدیریت گروه تحصیلات تکمیلی گروه ارتباطات را در کارنامه خود دارد.

منبع: میزان

 

انتهای پیام/