انتشار کتاب “مشارکت اجتماعی در جنگ تحمیلی”

در ۸ام آبان ۱۳۹۷ کتاب «مشارکت اجتماعی در جنگ تحمیلی» به اهتمام یحیی نیازی تالیف و از سوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است.

به گزارش کتابونه؛  کتاب «مشارکت اجتماعی در جنگ تحمیلی» به اهتمام یحیی نیازی تالیف و از سوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، اثر حاضر دربرگیرنده تعدادی از مقالات حوزه اجتماعی دفاع مقدس است که به همت پژوهشگران و نویسندگان گروه مطالعات اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تدوین شده و در فصلنامه تخصصی نگین ایران به چاپ رسیده است.

این کتاب، دربرگیرنده ۱۴ مقاله است که در ۴ فصل سازمان‌دهی شده است و زمینه‌های متفاوت اجتماعی در دوران دفاع مقدس را شامل می‌شود.

پشت جلد کتاب آمده است، در دوران دفاع مقدس مشارکت مردمی در حوادث مرتبط با جنگ اعتماد مردم به رهبران دینی با پی بردن به اهمیت سرمایه اجتماعی شکل خاصی به خود گرفت. مشارکت همه جانبه و عموما داوطلبانه اقشار مختلف مردم در جنگ اعم از مشارکت در جبهه‌ها، صحنه‌های مستقیم نبرد و پشت جبهه‌ها، صحنه‌های مستقیم نبرد و پشت جبهه‌ها در پشتیبانی و مواجهه با حوادث ناگوار مثل بمباران شهرها و غیره سرمایه و مشارکت اجتماعی در ایران را بیش از پیش نمایان ساخت.

منبع: فارس

انتهای پیام/