انتشار دو کتاب “اعلامیه‌ حقوق موجود انسانی” و “یک هزاره کشاکش”

در ۱۹ام مهر ۱۳۹۷ ترجمه کتاب‌ «اعلامیه‌ حقوق موجود انسانی» از رائول وِنَه‌گِم به همراه کتاب «یک هزاره کشاکش» نوشته امیرحسین ابراهیم به تازگی منتشر شده‌ است.

کتاب «اعلامیه حقوق موجود انسانی: درباره خودفرمانی زندگی چونان فراگذشتن از حقوق بشر» نوشته رائول ونه‌گم با ترجمه بهروز صفدری در ۱۶۹ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۰هزار تومان در نشر کلاغ منتشر شده است.

 این کتاب با این بخش‌ها همراه است: نقد اعلامیه حقوق بشر، آزادی‌های کالائی پیش‌طرح و نافی آزادی‌های انسانی است، حقوق کسب‌شده‌ای وجود ندارد، جز حقوقی که باید فتح کرد حقوق دیگری نیست، از حقوق بدون وظایف تا آفرینش یک سبک زندگی و حقوق.

در نوشته پشت جلد کتاب هم آمده است: کسی که خود را ارزیابی می‌کند، با خود درمی‌افتد و خود را می‌جوید در پی ثابت کردن یا نشان دادن هیچ‌چیز نیست. زیستن در اصالت تجربه زیسته فرد را از دغدغه بازنمودِ اجتماعی، اعمال نفوذ، وجهه، افتخار یا شهرت می‌رهاند. آن کسی از نعمت دوست‌داشتنی بودن طبیعی برخوردار است که مهر و محبتی بدون گذشت و تسامح در قبال خویش داشته باشد.

همچنین کتاب «یک هزاره کشاکش: سیری در تاریخ فرهنگ ایران» نوشته امیرحسین ابراهیم در ۱۳۵ صفحه با شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۱۴هزار تومان در نشر یادشده راهی بازار شده است.

در پشت جلد کتاب می‌خوانیم: واقعیت در زیست‌زمان تاریخی ایران اسلامی در باب سرشت  و سرنوشت تفکر این بود که ذهن و ضمیر اندیش‌گر در نوسانی نامتناهی میان پذیرش و آوارگی از وضع موجود به سر برد. چراکه آن حیرت و هیبت وجودی که مصدر تفکر است به پرسشی پیگیر مبدل نمی‌شود. از یک سو حیرت ناشی از آن‌چه که نیست یا آن‌چه که می‌توانسته نباشد ولی اینک هست و بالعکس، با ارجاع به هستی مطلقی که پرسنده، یا بهتر بگوییم آن متحیری که فرصت تحویل حیرت به پرسش را همواره از کف می‌دهد، در برابر او عاجز مطلق است و با قول به اصالت این وجود لابه‌شرط، مشکل مرتفع می‌شود. حال فرقی نمی‌کند که این وجود مطلق را سرور دانای مزدیسنی لقب دهند یا کنز مخفی؛ مهم این است که خو و منش منفعل ناشی از این سیاق خاص از حیرت‌ورزی بلافاصله از طریق اتصال به چنان قدرت خلاقه‌ای که همواره آموزش بندگی ناشی از بیمناکی را به افراد ابلاغ کرده است، هرگونه پرسشگری را به نحو پیشینی منتفی می‌کند.

می‌توان پرسید کنون‌مندی برا ی ما ایرانیان و بغرنج زمان حال برای ما چیست و چگونه است؟ این بغرنج برای ما چنین نمودار می‌شود که: به تفکربرانگیزترین مسئله عصر تفکربرانگیزمان نیاندیشیده‌ایم و آن  عدم اندیشیدن به موقیعتی بوده که برای مدتی طولانی در ما تقطیر یافته و ما مردمان را از عزم و دلیری کاربرد عقل در حوزه فردی و مدنی تهی کرده است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/