رمان «پاطلایی‌های مِفرغی» راهی بازار شد

در ۱۵ام مهر ۱۳۹۷ رمان «پاطلایی‌های مِفرغی» نوشته حمید حیاتی منتشر شد.

رمان «پاطلایی‌های مِفرغی»  در ۲۹۱ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه در نشر داستان عرضه شده است.

در نوشته پشت جلد کتاب می‌خوانیم: سرهنگ دوست نداشت آن روز خورشید طلوع کند اما ساعتی نگذشت که نور اریبی، چوب قهوه‌ای پایین تختش را جلا داد. لباس نوزادی‌ای که مهناز نشان سرهنگ داده بود زیر پا وسط اتاق افتاده بود و به طور مرموزی شیطنت می‌کرد. سرهنگ چشمانش را لحظه‌ای باز کرد و سپس بست. مهناز بیدار بود. از دیشب حرفی بین آن‌ها زده نشده بود. یعنی حوصله حرف زدن نداشتند. سرهنگ خود را سوار قطار می‌دید. قطاری که بی‌وقفه به طرف منطقه می‌رفت. از قطار پیاده شد. احساس کرد پایش را روی خاک سرخ نرمی گذاشته است که بوی باروت و خون می‌دهد.

پیش‌تر کتاب‌های «بر فراز عبث‌ناکی زندگی»(نشر برداشت/تهران ۱۳۹۱)، «میشل فوکو،پیدایش عقل کیفری»(نشر نصیرا/تهران/۱۳۹)، «انگار به آن طرف خیابان رسیده‌ای!»(انتشارات آگه/۱۳۹۳)، «نامه‌ای به خورشید»(نشر آموت/۱۳۹۴)، «جشن گل سرخ»(نشر قطره/۱۳۹۵)، «انگار حوریه و رزیدنت همدستی کرده‌اند!»(انتشارات آگه/۱۳۹۵) و «انگار ساعت از سرت گذشته است!» (انتشارات آگه/۱۳۹۷‌)  از حمید حیاتی منتشر شده است.

منبع: ایسنا

 انتهای پیام