آمادگی کتاب “خندستان خدایی” برای چاپ دوم

در ۱۳ام مهر ۱۳۹۷ میرجلال الدین کزازی پژوهشگر ادبی و شاهنامه پژوه گفت:کتاب خندستان خدایی اثر میرجلال الدین کزازی در انتشارات معین برای چاپ دوم آماده می شود.

میرجلال الدین کزازی پژوهشگر ادبی و شاهنامه پژوه در خصوص کتاب های جدیدش گفت: کتاب هایی که منتشر شده یکی « خندستان خدایی » یا « کمدی الهی دانته » است که پس از چند سال درنگ در کار چاپ،سرانجام دو سه ماه پیش چاپ و هم اکنون برای چاپ دوم آماده می شود.

وی با بیان اینکه انتشارات معین کتاب « خندستان خدایی » را چاپ کرده است،گفت:کتاب دیگر با نام « از روزن راز » است که شامل سروده های سال ۱۳۹۵ است.

پژوهشگر ادبی و شاهنامه پژوه با بیان اینکه کتاب « از روزن راز » در انتشارات کلک سیمین منتشر شد، گفت:سومین کتاب که همین چند هفته پیش از چاپ بیرون آمده است«در سرزمین سایه ها » نام دارد.این کتاب گزارش سفری است که تابستان سال گذشته به انگلستان و  اسکاتلند داشتم و در نشر دیباچه به چاپ رسیده است.

کزازی با اشاره به کتاب خود درباره موسیقی بیان کرد: کتابی که زیر چاپ رفته است کتابی درباره خنیا یا موسیقی،چگونگی آن،سنجش این هنر با هنرهای دیگر،پیوند آن با سرود و سخن ،پیشینه خنیا در ایران و سرزمین های  و موضوعات دیگر از این دست است که این کتاب « دمی با جادوی زیر و بم » نامیده شده است.

وی ادامه داد:کتابی دیگر هم به زیر چاپ رفته است که هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده ام این کتاب ده گفتار در زمینه شاهنامه است که  سال گذشته در دوره فشرده شاهنامه شناسی در دانشکده زبان و ادب پارسی و زبان های خارجی وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است.

کزازی با بیان اینکه یک کتاب دیگر همچنان به زیر چاپ رفته است که باید در مهر ماه منتشر شود، گفت:این کتاب سروده های سال ۹۶ را دربردارد نام کتاب « در این خم چرخ » است که نشر دیباچه منتشر می کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/